Link: http://www.achterhoek.nl/routes/
Wandelroutes in de Achterhoek

Hieronder vindt een aantal populaire wandelroutes in de Achterhoek.

Vind wandelroutes
Link: 11445
BOS Project wandelroute

De BOS project route is een wandelroute van ongeveer drieënhalve kilometer. Deze route start en eindigt op Recreatiepark Het Winkel. Er zit een dieper verhaal achter deze wandelroute, deze is hieronder weergegeven.

Cultuurhistorie en water zijn de belangrijkste dragers van het BOS-project. De gemeente Winterswijk is bezig met herstel en heropening van het Strandbad. Pal naast het Strandbad liggen de Bleekweide en de fundamenten en schoorstenen van het Bleekhuis dat daar ooit heeft gestaan. De particuliere eigenaar van een deel van de Bleekweide wil graag het Bleekhuis herbouwen. Vereniging Natuurmonumenten is, als eigenaar van een ander deel van de Bleekweide, positief over het herstel van de Bleekweide. Iets verderop staat de Olliemölle. Het witte deel daarvan, aan de zuidkant van de Boven Slinge, is eigendom van woningcorporatie De Woonplaats. Het rode gedeelte van de Olliemölle, aan de noordkant van de Boven Slinge, is van de eigenaren van De Gulle Waard. De Woonplaats wil beide delen van de Olliemölle in oorspronkelijke stat restaureren. Dit bood de mogelijkheid om drie prachtige plekken met elkaar te verbinden. Zo ontstond het BOS-project (BOS is afkomstig van de beginletters van Bleekhuis, Olliemölle en Strandbad). Het Buskersbos, de rivier de Slinge en de Bocholtse en Borkense Baan zijn tevens deelprojecten in het BOS-project.

Bekijk route
Link: 11446
De Slinge wandelroute

De Slinge route is een wandelroute van ongeveer drie kilometer die start en eindigt op Recreatiepark Het Winkel. Deze route blijft in de nabije omgeving van Het Winkel en loopt langs de Slingebeek.

Bekijk route
Link: 11447
Klootschiet wandelroute

Deze route is gemaakt voor een rondje ‘Klootschieten’. Dit is een typisch Achterhoekse bezigheid. De bedoeling is een kloot (een bal verzwaard met lood) zover mogelijk te werpen. Deze route kan ook gewoon als wandelroute gezien worden.

Bekijk route