Privacy statement

Met dit privacy statement willen we transparant zijn in de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zo’n manier dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Het Winkel slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. 

Cookies
Voor een juiste werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies op onze website. Mocht u meer specifieke informatie wensen met betrekking tot de cookies, dan verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring

Google Analytics
Het Winkel maakt gebruik van Google analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn:

 • Locatie
 • Besturingssysteem
 • Browser
 • Soort apparaat (tablet, mobiel of desktop)
 • Pagina’s die bekeken worden
 • Hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website
 • De tijdsduur op de website

Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel Het Winkel als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Het Winkel heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Microsoft Clarity
Het Winkel maakt gebruikt van Microsoft Clarity om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Clarity cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Microsoft Clarity. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Clarity registreert gebruikersinteracties, zoals muisbewegingen, klikken, scrollen etc. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener kan bij deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Microsoft kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief waarin wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich met uw e-mailadres, voornaam en achternaam inschrijven voor de nieuwsbrief via onze website. Uw persoonsgegevens worden pas aan de lijst van ontvangers toegevoegd wanneer u er nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven door middel van het klikken op een link in de e-mail die u direct ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Zowel Het Winkel als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. U ontvangt maximaal 6 keer per jaar een nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de link in de nieuwsbrief zelf. Wij maken gebruik van een extern programma om de nieuwsbrief te versturen en delen hiervoor uw persoonsgegevens. U kunt uiteraard het privacy statement van Mailchimp inzien. 

Boeking
Wanneer u bij Het Winkel een boeking plaatst, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

 • Aanhef
 • Voorletters
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Postcode
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Speciale verzoeken

Gegevens medereizigers:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum

Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst uit te voeren. Tevens kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens delen met een derde partij. De boekingsmodule is gebouwd in een beveiligde omgeving met een SSL-layer. De online betaling vindt plaats in de omgeving van uw bank. Dus ook hier zal een informatie wisseling plaatsvinden. Wanneer de reservering is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar door zowel ons als bij derden verwijderd. 

Contactformulier
Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Sollicitatieformulier
U kunt via de website van Het Winkel via een sollicitatieformulier solliciteren om bij Het Winkel te werken. De persoonsgegevens ingevoerd in het sollicitatieformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een sollicitatieformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • CV

Op deze wijze kunnen wij de sollicitatie op de juiste manier verwerken en beoordelen. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het sollicitatieformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Aanvraagformulier kinderfeestjes
Wanneer u een kinderfeestje bij Het Winkel wilt houden, kunt u het aanvraagformulier kinderfeestje op de website invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het aanvraagformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een aanvraagformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Naam ouders/begeleiders
 • Naam jarige
 • Geslacht jarige
 • Geboortedatum jarige
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Op deze wijze kunnen wij de aanvraag op de juiste manier verwerken. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het aanvraagformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Mijn Het Winkel account
U kunt via de website van Het Winkel een Mijn Het Winkel account aanmaken. Dit is alleen mogelijk wanneer een persoon een eerdere boeking heeft gemaakt bij Het Winkel. De persoonsgegevens ingevoerd in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een mijn account wil aanmaken, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • E-mailadres

Wachtwoorden kunnen wij niet inzien. Het mijn account is bedoeld om je persoonsgegevens te beheren van de boeking, betalingen in te zien en betalingen te doen en eerdere reserveringen in te zien. Op termijn kunt u vanuit dit account ook reserveringen maken voor bijvoorbeeld fietsen, sauna, ontbijt of diner. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer uw account 5 jaar inactief is, worden uw persoonsgegevens binnen 1 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Gegevens kinderen onder de 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar , tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Winkel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.  

Het Winkel heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale media. Uit gegevens van Google Analytics, Yandex en Microsoft Clarity kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen. 

Wij  willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Winkel neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Het Winkel gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatige gecontroleerd worden.

Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Recreatiepark Het Winkel
De Slingeweg 20
7115 AG Winterswijk

T: 0031 (0)543 513025
E: info@hetwinkel.nl

+31 (0)543 - 513025
De Slingeweg 20, Winterswijk
8,1